Okres Świąt Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku kalendarzowym. To czas spotkań i refleksji, to okres kiedy można na chwilę się zatrzymać.

 

 

 

 

 

 

 

Z tej okazji 13 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Dęborzynie odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z Gminy Jodłowa zorganizowane przez Wójta Gminy Jodłowa i Stowarzyszenie „Nasz Dęborzyn”. Przybyłych na uroczystość gości powitała Pani Zofia Maziarka, prezes Stowarzyszenia oraz Pani Teresa Moszczyńska-Kawalec, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dęborzynie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jodłowa Pan Jan Janiga, który złożył wszystkim zebranym bożonarodzeniowe życzenia. Czas spotkania umiliły występy uczniów, którzy wprowadzili świąteczny nastrój wśród zgromadzonych gości. Dzieci z kl. 0-II przedstawiły jasełka, a uczniowie z klasy V, VI i VII montaż słowno-muzyczny o Bożym Narodzeniu. Zanim wszyscy zebrani zasiedli do wigilijnej wieczerzy,  ks. dr Julian Kapłon  poświęcił opłatki i pobłogosławił uczestników spotkania.

W chwili dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń, świąteczny nastrój spotkania podkreślił występ Kapeli Jodłowianie. Nie zabrakło też Świętego Mikołaja, który obdarował prezentami wszystkie obecne na uroczystości dzieci i gości. Również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dęborzynie własnoręcznie przygotowali dla wszystkich osób starszych i samotnych drobne upominki. Podziękowania należą się także członkiniom stowarzyszenia "Nasz Dęborzyn" - to za ich sprawą na stołach pojawiła się mnoga ilość tradycyjnych potraw i przysmaków wigilijnych .

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za wspólnie mile spędzony czas. Dziękujemy także Pani Dyrektor oraz nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Dęborzynie  za pomoc w organizacji tej wyjątkowej uroczystości.

                                                                                                                          /red.Stowarzyszenie „KGW Nasz Dęborzyn”/