Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Cel projektu: Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

                                               Nr umowy o powierzenie grantu: 1152/2020 z dnia 23.04.2020r.

ZDALNA SZKOŁA

Z powodu pandemii od 12 marca 2020 r. zawieszono zajęcia  w szkołach i przedszkolach. Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało placówki oświatowe do zdalnego nauczania. Nagła konieczność zmiany sposobu prowadzenia zajęć uwidoczniła braki w zakresie cyfryzacji polskich szkół i polskich rodzin.

Odpowiedzią na ten stan szkolnictwa był projekt „Zdalna Szkoła”. Tablety/laptopy wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym umożliwić miały dzieciom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Od 1 kwietnia ruszył nabór wniosków w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Gmina Jodłowa już 2 kwietnia złożyła wniosek o grant na maksymalną kwotę 60 000 zł. Po tygodniu otrzymano decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu i dokonano zakupu 20 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym i zestawem słuchawkowym. Komputery Lenovo wraz dodatkowym pakietem Office w maju trafiły do 5 szkół podstawowych. Program wsparcia jednostek oświatowych w 100 % sfinansował zakup, nie wymagano wkładu własnego gminy. Laptopy są do wypożyczenia dla uczniów i nauczycieli.

Wartość projektu: 60 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 60 000,00zł

Na zdjęciach: laptopy zakupione z programu „Zdalna Szkoła”