1

 

 

  

19 sierpnia 2020r. Wójt Gminy Jodłowa Pan Jan Janiga, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Warzecha oraz radny Pan Tadeusz Rak złożyli kwiaty przy pomniku Partyzantów AK w Dębowej – w ten sposób uczcili 76. rocznicę walk partyzanckich AK w Dębowej.

 

 

  

 

 

 

 19 sierpnia 1944r. w pobliżu szkoły w Dębowej doszło do nieudanej akcji partyzantów AK. Grupa ochotników z batalionu AK stacjonującego w lasach Liwocza miała rozbroić oddział niemiecki. Akcją dowodził Józef Jaracz ps. „Demon”. Atakujący partyzanci dostali się pod ogień karabinu maszynowego. Pięciu z nich poległo. Byli to: Józef Jaracz z Woli Dębowieckiej, Karol Nosal, Franciszek Słota z Jodłowej, Julian Garbacz z Lubczy i Stefan Hempel z Borysławia.

Przy skrzyżowaniu dróg do Jodłowej i Czermnej w 1946 r. wybudowano pomnik dla uczczenia żołnierzy AK poległych w czasie tej akcji . Informuje o tym napis na pomniku: ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ IDĄC ZA GŁOSEM NARODU -  POLEGLI BOHATERSKO W TYM OTO MIEJSCU W WALCE PARTYZANCKIEJ Z NAJEŹDŹCĄ GERMAŃSKIM - DNIA 19 VIII 1944 r. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.