Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ogłosiło wyniki rankingu „Liderzy inwestycji” 2016-2019. W przedstawionym rankingu Gmina Jodłowa mocno awansowała.

 

 

 

Biorąc pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne za lata 2016-2018 Gmina Jodłowa zajmowała  513 miejsce, natomiast za lata 2017-2019 awansowała na 79 miejsce – na 1533 gminy wiejskie w Polsce. Przy opracowywaniu rankingu brana jest pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017–2019). Ranking jest bardzo szczegółowy i obejmuje kilka kategorii - odrębnie są klasyfikowane miasta wojewódzkie, miasta powiatowe, miasta nie będące siedzibą powiatu, odrębna jest również kategoria dla gmin wiejskich.

 

Szczegółowy ranking Wspólnoty