Prezydent Andrzej Duda podpisał  1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19  o 3 miesiące,  tj. do 30 września 2021.Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link do ustawy: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html