Już po raz drugi w tym roku dokonano odbioru folii  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Jodłowa. Pierwszy odbiór był możliwy dzięki uzyskaniu dofinansowania z NFOŚIG , wówczas z terenu Gminy Jodłowa zostało zebrane 4,99t odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 

 

Dzięki dobrej współpracy gminy Jodłowa i Gminy Ryglice w piątek 30 kwietnia została zorganizowana druga zbiórka odpadów foliowych po sianokiszonkach. Podczas zbiórki miejscowi rolnicy mieli możliwość  bezpłatnego oddania odpadów. Łącznie oddano ok 2,5t odpadów przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

Należy podkreślić, że dzięki przeprowadzonym zbiórkom z systemu śmieciowego zniknęło prawie 7,5t odpadów. Gmina Jodłowa ma nadzieję, że współpraca z Gminą Ryglice będzie nadal owocnie się układać i wspólnie będziemy realizować w/w zadanie.

Planowane są kolejne odbiory folii, o których będziemy informować w późniejszym terminie.

Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować P. Burmistrzowi Pawłowi Augustynowi za zaproszenie Gminy Jodłowa do projektu nieodpłatnego odbioru folii po sianokiszonce  od rolników naszej Gminy.