W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook zamieszkali na terenie województwa podkarpackiego, którzy polubili profil Organizatora (Urzędu Statystycznego w Rzeszowie), zapoznali się  z Regulaminem konkursu,   w tym z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, zawartą w § 4 Regulaminu oraz odpowiedzieli na pytanie/wykonali zadanie konkursowe zawarte w poście. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału  w konkursie jest podanie spisanego przez Internet mieszkania łącznie z zamieszkałymi osobami.

Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021.