"Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności.

                                                                                                                      Jan Paweł II 

Na terenie Gminy Jodłowa rozpoczęły się żniwa – jest to okres wieńczący trud, jaki rolnicy wkładają w uprawę i pielęgnację ziemi, to czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku.   Wszystkim zaangażowanym w pracę na roli życzę dobrej pogody, owocnych i obfitych plonów oraz sił i wytrwałości w codziennej, ciężkiej pracy.  Niech Bóg błogosławi i dopomoże w szczęśliwym zbiorze darów ziemi. 

                                                                                                                             Jan Janiga                                                                                                             

               Wójt Gminy Jodłowa