Przypominamy że od dnia 1 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021r.  Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub pełnoletni uczeń .

Stypendium przeznacza się na całkowite  lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na rzeczy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników  i innych pomocy naukowych na podstawie dostarczonych dokumentów (oryginały faktur i rachunków) potwierdzających poniesione koszty.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o osiągniętych dochodach za miesiąc sierpień bieżącego roku.

Dodatkowo informuje się że, w roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

Wnioski dostępne są w Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej oraz w załączniku.

Szczegółowych informacji udziela biuro CUW Jodłowa w godz. 7:00-15:00, tel. 14 666 57 65.

                                                                                      /red.Kita Katarzyna - CUW w Jodłowej/

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (wzór wniosku.doc)Wzór wniosku62 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna.doc)Klauzula RODO16 kB