Do rządowego programu „Poznaj Polskę” Gmina Jodłowa zgłosiła się we wrześniu br. Cztery wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 28 października. 5 listopada opublikowano listę szkół rekomendowanych do dofinansowania. Znalazły się na niej trzy szkoły.
Z 80-procentowego dofinansowania skorzystają placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej i Szkoła Podstawowa w Dębowej. Łączny koszt zadania – wyjazdy do Krakowa, Wrocławia, Krosna i Sandomierza zaplanowano na 23 511 zł, z czego 18 808 zł wyniesie dofinansowanie z budżetu państwa, a 4703 zł z organu prowadzącego szkoły. Wśród uczestników będą uczniowie z dwóch grup wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VIII. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów przejazdu, zakup biletów wstępu, usług przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia czy ubezpieczenia. Po podpisaniu umowy pomiędzy gminą a ministerstwem szkoły będą mogły przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.
 
/red. Anna Nowak - Dyrektor CUW/