13 grudnia 1981 r. o godz. 6.00 rano w telewizyjnym wystąpieniu generał Wojciech Jaruzelski, ówczesny szef rządu i jednocześnie I sekretarz PZPR, odczytał dekret Rady Państwa, wprowadzający w naszym kraju stan wojenny. Uzasadnił to załamaniem gospodarczym kraju oraz groźbą zamachu stanu i przejęcia władzy przez Solidarność.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie ok.10 tysięcy działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Obchodząc rocznicę tych tragicznych wydarzeń, pamiętajmy o wysiłkach milionów Polaków, którzy walczyli przede wszystkim o wolną Polskę.
W gminie Jodłowa dla uczczenia rocznicy wybuchu stanu wojennego Wójt Gminy Jodłowa wraz z Dyrektorem GCKiCz w Jodłowej i harcerzami ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks.Franciszka Blachnickiego złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze przy Krzyżu Solidarności.