Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Ma on zniwelować rosnące ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych dla mniej zamożnych rodzin.

 

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć do 31 stycznia 2022 lub do 31 października 2022

W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych do 31 stycznia 2022r. wypłata zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

- w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 lipca 2022r - dochody za 2020r.

- w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 do dnia 31 października 2022r. - dochody za 2021r.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

  • 600 zł dla 2-3 osobowego;

  • 850 zł dla 4-5 osobowego;

  • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  • 500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

  • 750 zł dla 2-3 osobowego;

  • 1062,50 zł dla 4-5 osobowego;

  • 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Dodatkowo informujemy, iż w przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego nie otrzymacie państwo decyzji w formie tradycyjnej-papierowej.

 Informację o przyznaniu dodatku osłonowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej (o ile został wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego)

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresupoczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości odebrania papierowej informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w GOPS Jodłowa. 

Prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu poczty elektronicznej co znacznie ułatwi komunikację w przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_o_dodatek_osłonowy.Z_KLAUZULA.RODO.pdf)wniosek pdf460 kB
Pobierz plik (wniosek Jodłowa.doc)Wniosek doc66 kB