W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Burmistrz Kołaczyc zwraca się z prośbą o pomoc w wsparciu finansowym dla mieszkańców zaprzyjaźnionej Gminy Partnerskiej Iwano Frankowe, którzy ucierpieli wskutek działań wojennych. Iwano Frankowe to dawne miasto Janów Lwowski w obwodzie lwowskim w rejonie jaworowskim Ukrainy.
Z uwagi na współpracę od 2011 roku Gminy Kołaczyce z Gminą Partnerską Iwano Frankowe, dnia 28 lutego 2022 r. na terenie Gminy Kołaczyce powstał Komitet Społeczny „Pomoc dla Iwano – Frankowego”, który prowadzi zbiórkę publiczną.
 
Środki finansowe można wpłacać na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach o numerze: 48 8626 0002 3001 0012 2316 0001 
KOD BIC (SWIFT) POLUPLPR PL 48 8626 0002 3001 0012 2316 0001
 
Tytuł przelewu: Komitet Społeczny „Pomoc dla Iwano – Frankowego”
Pomoc udzielana w ten sposób jest w chwili obecnej najszybsza i najefektywniejsza. Trwają również intensywne konsultacje z włodarzami Gminy Partnerskiej Iwano Frankowe na Ukrainie dotyczące zakresu pomocy rzeczowej, jaka jest najbardziej potrzebna oraz sposobu jej dostarczenia.