Po dwóch latach przerwy związanej z pandemią - 30 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej odbyły się eliminacje gminne. Ogólnopolski Test Wiedzy Pożarniczej organizowany jest przy współpracy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy, Urzędu Gminy Jodłowa i Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej.

 

  

 

W trzech grupach wiekowych konkurs pisało 26 uczniów ze wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy. Test składał się z 30 pytań. Jury w składzie: Jan Moskal, Piotr Książek, Anita Micek-Ćwiok (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy), Jan Kapłon (komendant gminny OSP Jodłowa) oraz Beata Orlop  (pracownik UG w Jodłowej) wyłoniło następujących laureatów:

grupa wiekowa (szkoła podstawowa - klasy I-IV)

I miejsce: Dominika Serwatka (SP Nr 1 Jodłowa)

II miejsce: Patryk Bułat (SP Nr 1 Jodłowa)

III miejsce: Aleksander Jędrzejczyk (SP Nr 1 Jodłowa)

grupa wiekowa (szkoła podstawowa - klasy V-VIII)

I miejsce: Natalia Kowalska (SP Dębowa)

II miejsce: Olga Bałucka (SP Dębowa)

III miejsce: Natalia Kaczka (SP Nr 2 Jodłowa)

grupa wiekowa (szkoła ponadpodstawowa)

I miejsce: Karolina Fik (LO Jodłowa)

II miejsce: Regina Kaczka (LO Jodłowa)

III miejsce: Kamila Kastarenda (LO Jodłowa)

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w swoich kategoriach reprezentować będą naszą gminę  na eliminacjach powiatowych 22 kwietnia.

Konkurs służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 Organizatorzy konkursu dziękują nauczycielom za przygotowanie młodzieży, gratulują sukcesu nagrodzonym i życzą powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.