Już w lipcu rusza realizacja pierwszych projektów tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Umowy dla zwycięzców tegorocznej edycji zostały wręczone podczas spotkania grantobiorców z członkami Zespołu „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim, kierowanego przez Zbigniewa Nosala, prezesa Dębickiego Klubu Biznesu. Spotkanie miało także charakter informacyjny, i służyło dokładniejszemu omówieniu założeń i funkcjonowania Programu, co ważne zwłaszcza dla organizacji debiutujących w „Działaj Lokalnie”.

(na zdj.Paweł Ochab, członek Zespołu „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim, omawiający założenia Programu.)

Celem Programu jest wspieranie projektów aktywizujących lokalne społeczności do działań na rzecz dobra wspólnego. W ramach powiatu dębickiego granty „Działaj Lokalnie” edycja 2022, w wysokości do 6.000 zł, uzyskało dziesięć organizacji. Z pewnością przysłużą się one do budowania i umacniania lokalnych kapitałów społecznych oraz działań na rzecz dobra wspólnego.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu – oraz Lokalnymi Partnerami, którymi w tegorocznej edycji są: Gmina i Miasto Pilzno, Gmina Żyraków, Gmina Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie”, w tym jego edycji 2022, znajduje się na stronie internetowej Dębickiego Klubu Biznesu: http://www.karierawdebicy.pl/debicki-klub-biznesu/o-klubie.

Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” również na: http://dzialajlokalnie.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.