27 września br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbyło się podsumowanie programu „Działaj Lokalnie”, którego partnerem była również Gmina Jodłowa.

W spotkaniu tym wziął udział Wójt Gminy Jodłowa Jan Janiga, jak również samorządowcy z terenu powiatu dębickiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, którzy odebrali promesy w związku z realizowanymi przez nich zadaniami wspieranymi przez tegoroczną edycję programu „Działaj Lokalnie”. Wójt Gminy Jodłowa wręczył promesy na realizację projektów dwóm stowarzyszeniom z terenu gminy Jodłowa: Stowarzyszeniu na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży Wspólna Sprawa w Jodłowej oraz Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich "Wisowianie”.

Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży Wspólna Sprawa w Jodłowej realizuje projekt pn. : „Ta miejscowość nie zaginie bo życie w niej płynie", z kolei Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich WISOWIANIE realizujące projekt pn. „Żyjmy normalnie”. Uzyskana kwota wsparcia na obydwa zadania wyniosła 10 700,00.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnym Partnerem – Gminą Jodłowa i Tikkurila Polska S.A.