W najnowszym rankingu Wspólnoty podsumowującym wydatki na inwestycje samorządowe w latach 2019-2021 Gmina Jodłowa znalazła się na wysokim 101 miejscu na 1523 gminy wiejskie w Polsce. Kwota na wydatki inwestycyjne w latach 2019-2021 w Gminie Jodłowa w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1655,25 zł. Biorąc pod uwagę gminy wiejskie województwa podkarpackiego, na 109 gmin wiejskich województwa Gmina Jodłowa uplasowała się na bardzo wysokim 6 miejscu. Ranking jest bardzo szczegółowy i obejmuje kilka kategorii - odrębnie są klasyfikowane m.in.miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta nie będące siedzibą powiatu, odrębna jest również kategoria dla gmin wiejskich.

Szczegółowy ranking Wspólnoty