Staraniem Gminy Jodłowa w Szkole Podstawowej Nr 1 im.ks.Franciszka Blachnickiego w Jodłowej powstanie EKOPRACOWNIA przyrodnicza w ramach programu „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” . Na ten cel gmina pozyskała dotację w kwocie 46 299,24 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

  

Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 51 443,60 zł. Termin realizacji do dnia 15.10.2023r.