Program „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim nabiera tempa. Po przygotowaniu i złożeniu wniosków zwycięskie organizacje stopniowo przystępują do realizacji swoich projektów. Część z nich startuje już w lipcu. Wśród zwycięzców znalazły się organizacje doświadczone, znające już „Działaj Lokalnie”, jak również nowe, poznające ten Program. Zorganizowane 30 czerwca spotkanie miało charakter szkoleniowy i służyło dokładniejszemu omówieniu założeń i funkcjonowania tegorocznej edycji „Działaj Lokalnie”, co ważne zwłaszcza dla organizacji debiutujących. Realizację Programu w powiecie dębickim koordynuje Zespół „Działaj Lokalnie” kierowany przez Zbigniewa Nosala, Prezesa Dębickiego Klubu Biznesu (DKB).

Spotkanie szkoleniowe „Działaj Lokalnie” 2023 z udziałem Prezesa DKB Zbigniewa Nosala (stojący po lewej) i Pawła Ochaba (stojący po prawej), koordynatora Programu w powiecie dębickim.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa.

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie” edycja 2023 można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (http://www.karierawdebicy.pl/debicki-klub-biznesu/o-klubie), w zakładkach: OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE - EDYCJA 2023 oraz: AKTUALNOŚCI/WYDARZENIA. Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” również na: http://dzialajlokalnie.pl

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa