Regulamin konkursu:

Organizatorzy: GMINNY OSRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W KRASNEM

Patronat: Wójt Gminy Krasne

Cel konkursu: Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, promocja solistów oraz integracja kulturowa. W konkursie mogą uczestniczyć tylko SOLISCI– potwierdzimy każde zgłoszenie.

Wykonawcy zostaną podzieleni na grupy wiekowe i kategorie :

Kat I – soliści -uczniowie kl -I-IV (6-10lat)  

Kat II – soliści -uczniowie kl -V-VIII (11-14lat)

Kat III -soliści -uczniowie szkół średnich ( 15-20 )

Kryteria oceny:

-dobór repertuaru,

– emisja głosu,

– interpretacja,

– ogólny wyraz artystyczny

– jakość dźwięku i obrazu

Warunki uczestnictwa- solista lub zespół prezentuje 1 kolędę lub pastorałkę.

Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do 15.012024: linku z serwisu YouTube nagrania wideo z osobiście wykonanym utworem konkursowym (format mp4, mpeg i inne), wypełnionej karty  zgłoszenia https://forms.gle/yyYZRMptiiqWXYwJA  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH :

Film konkursowy należy zamieścić na swoim prywatnym kanale YouTube; może być jako ,,niepubliczny’’ Wygenerowany link do filmu należy wkleić w wyznaczonym polu Formularza zgłoszeniowego;

Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, tytuł wykonywanego utworu, i dopisek –IX WKKiP KRASNE 2024- przesłuchania

Film konkursowy musi być nakręcony poziomo;

Nagrania wyłącznie LIVE! W dowolnych warunkach i scenerii, ale bez ingerencji w dźwięk!

Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video;

Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat.

PRZEBIEG KONKURSU

IX Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek 2024  będzie się składał z 3 etapów i będzie trwał do 24.01.2024r.

 I etap: Przyjmowanie zgłoszeń online do 17.01.2024r.

II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do Finału 20.01.2024r.

Zakwalifikowani Finaliści zobowiązani są do wpłaty akredytacji w wysokości 40zł  do dnia 24.01.2024r

Wpłata akredytacji jest obowiązkowa aby wziąć udział w części Finałowej Konkursu.

 Numer konta 28 9176 1048 2001 0002 2187 0001 w tytule wpisując imię i nazwisko Finalisty.

 III etap: Prezentacja finałowa i ogłoszenie wyników stacjonarnie w sali widowiskowej

GOKiB w Krasnem 24.01.2024r.

Uczestników konkursu oceniać będzie profesjonalne Jury zaproszone przez organizatora Werdykty ogłoszone przez Jury są tajne, ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Jury ma możliwość dowolnego podziału dyplomów i nagród.

W każdej kategorii Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Jury ma możliwość przyznania „Grand Prix” konkursu. Lista laureatów oraz nagrania wideo ukażą się na stronie www.gokkrasne.pl i fb .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator; W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika i jego opiekuna artystycznego uregulowanych należności autorskich w ZAIKS.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika i jego nieodpłatne rozpowszechnianie na stronie internetowej GOKiB Krasne, profilu Facebook GOKiB Krasne oraz Biuletynie Informacyjnym Gminy Krasne.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela instruktor Liliana Sendera – telefon 172300347 lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.