Na podstawie zebranych danych publikowany jest raport “Dysleksja w Polsce w 2023 r.”. Wynika z niego, że dysleksja stanowi w Polsce o wiele poważniejsze wyzwanie, niż wskazują oficjalne dane. Być może sprowokuje to szeroką dyskusję w środowisku szkolnym.

Raport do pobrania: Dysleksja w praktyce: Obszerna analiza dla nauczycieli i rodziców (zday.pl)