Wczoraj zmarła śp. Emilia Cieśla – pierwsza Honorowa Obywatelka Gminy Jodłowa, której ten tytuł został przyznany przez Radę Gminy w dniu 28 sierpnia 2008r. na wniosek mieszkańców gminy.
Śp. Emilia w sposób szczególny przyczyniła się do rozsławienia naszej gminy w kraju i poza jego granicami oraz wniosła wieloraką i nieocenioną pomoc przy budowie nowej świątyni. Przebywając w USA przyczyniła się do rozsławienia jodłowskiego sanktuarium wśród tamtejszej ludności, co z kolei spowodowało, że ludzie mieszkający na stałe w USA i innych krajach nie tylko zaczęli interesować się naszą miejscowością, ale wspomogli również finansowo budowę nowej świątyni - pomimo tego, iż nigdy tutaj nie byli i o Jodłowej wcześniej nie słyszeli.
Uroczystości pogrzebowe śp. Emilii odbędą się 12 czerwca 2024r. (środa) o godz. 14:00 w Luszowicach za Lisią Górą.
Rodzinie składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.