Z okazji Święta Edukacji Narodowej 10 października 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wręczano medale za długoletnią służbę. Medale dzieli się na trzy stopnie: medal złoty - po 30 latach pracy zawodowej, medal srebrny po 20 latach pracy zawodowej, medal brązowy - po 10 latach pracy zawodowej.

 

 

 

 

  

 

Odznaczenia przyznaje Prezydent RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Raz  w roku (w styczniu) wnioski o nadanie medalu przekazuje się do kuratorium oświaty.

 

W tym roku nagrodzone zostały nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej: pani Zofia Szarkowicz i pani Marzena Potyrała oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej – Anna Nowak.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Jan Janiga

Wójt Gminy Jodłowa