W dniu 23 sierpnia 2020 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Dożynki od pokoleń są stałym i nieodzownym punktem kalendarza. Podczas uroczystej Mszy Św. odprawionej przez ks. Antoniego Jurkowskiego w Kościele p.w.  Trójcy Przenajświętszej w Jodłowej dziękowaliśmy Bogu za plony i szczęśliwe zakończenie żniw, a rolnikom za ich trud pracy. 

 

 

 

 

Duchowo ze wspólnotą łączył  się ks. kanonik Marian Myjak odprawiając Mszę Św. w intencji rolników gminy Jodłowa. Zaszczytną funkcję Starostów Dożynek pełnili Państwo Bernadetta i Łukasz Latocha. Przekazali oni na ręce ks.  Proboszcza Antoniego Jurkowskiego oraz Wójta Gminy Jodłowa Pana Jana Janigi bochenki chleba. Gospodarze zapewnili, iż będą dzielili ten chleb równo i sprawiedliwie, tak aby nigdy nikomu go nie zabrakło. 

Wyrazem podziękowania za zebrane plony były piękne wieńce dożynkowe uwite własnoręcznie z tego, czym obrodziła ziemia Gminy Jodłowa. Z dumą prezentowały je delegacje poszczególnych sołectw: Dębowa, Dzwonowa, Jodłowa Górna i Jodłowa Wisowa z sołtysami na czele. Mieszkańcy z rejonu wyznaczonego do organizacji dożynek wykonali oryginalny wystrój świątyni nawiązujący do polskich tradycji.

Oprawę muzyczną Święta Plonów zapewnił Zespół „Tigers”. We wspólnym śpiewie zaniesiona była przed oblicze Boga wdzięczność za tegoroczne zbiory.

Zgodnie  z obrzędem dożynkowym rozdane zostały bochenki chleba. 

Wójt Gminy  podziękował:

  • ks. Proboszczowi Antoniemu Jurkowskiemu za współorganizowanie Dożynek oraz odprawioną Mszę św. w intencji rolników,
  • ks. kanonikowi Marianowi Myjakowi, za łączność duchową i odprawioną Mszę św.,
  • Starostom Dożynek za podjęcie się pełnienia tak zaszczytnej funkcji,
  • Mieszkańcom z wyznaczonego rejonu sołectwa Jodłowa Górna za trud pracy oraz wykonany odświętny wystrój,
  • Pani Sołtys Elżbiecie Łępie oraz Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej za przygotowanie uroczystości;
  • delegacjom za własnoręczne przygotowanie przepięknych wieńców dożynkowych,
  • Zespołowi „Tigers” za oprawę muzyczną dożynek.

Zobacz zdjęcia...

Relacja z wydarzenia na stronie: http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Dozynki-Gminno-Parafialne-w-Jodlowej,6818/