altW dniach 24 i 25 marca br. odbył się wyjazd studyjny uczestników szkolenia „Agroturystyka inwestycją w przyszłość” do gospodarstwa agroturystycznego w Chmielniku.

Wyjazd był uwieńczeniem cyklu szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” w okresie od października 2011 r. do marca 2012 r. w których udział wzięło 50 osób z terenu gmin: Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn. Szkolenia podzielone były na cztery moduły:

Moduł: „Z agroturystyką za pan brat” to trzydniowe szkolenie, które miało na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług agroturystycznych zgodnie z obowiązującymi standardami m.in. regulacjami prawnymi z zakresu agroturystyki, sposobami aktywizacji turystycznej środowiska wiejskiego, agroturystyką będącą źródłem alternatywnego dochodu na wsi, możliwościami pozyskania funduszy unijnych na założenie gospodarstwa agroturystycznego. Zajęcia prowadzone były również w formie warsztatów podczas których, przeprowadzana była analiza SWOT, a także tworzono przykładowe biznesplany.

Moduł: „Informatyka w parze z agroturystyką” to dwudniowe zajęcia praktyczne w pracowniach komputerowych, w trakcie których uczestnicy projektu mogli nauczyć się zakładać konta internetowe, dowiedzieć się jak zrobić ciekawą wizytówkę i jak założyć stronę internetową tak aby promowała gospodarstwo agroturystyczne. Ponadto mieli możliwość dowiedzieć się gdzie w internecie szukać informacji np. o ogłaszanych konkursach na pozyskanie dotacji na założenie gospodarstwa agroturystycznego.

Moduł „Rękodzielnictwo” – celem jednodniowego szkolenia było zapoznanie uczestników projektu z regulacjami prawnymi w zakresie wypromowania produktów lokalnych i tradycyjnych. Zajęcia prowadzone były również w formie warsztatów, na których można było zapoznać się z regionalnymi wzorami i technikami wykonywania rękodzieła ludowego i artystycznego.

Ostatni moduł to dwudniowy wyjazd studyjny w takcie którego biorący udział w szkoleniach mogli zapoznać się z działaniem typowego gospodarstwa świadczącego usługi agroturystyczne i sposobem zagospodarowania czasu korzystającym z jego usług. Uczestnicy wzięli również udział w licznych prelekcjach m.in. o pszczelarstwie i zioło miodach. Ostatniego dnia pobytu zostały wręczone zaświadczenia udziału w projekcie.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„LIWOCZ”

alt
alt
alt
alt
alt
alt