Wójt Gminy Jodłowa przypomina, że każdy rolnik,który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
 
 
 
  
- w terminie od 1 lutego 2019 r do 28 lutego 2019 r,należy złożyć wniosek do wójta,burmistrza lub prezydenta miasta,w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz   z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r do 31 stycznia 2019 r.
- w terminie od 1 sierpnia 2019 r.do końca sierpnia 2019 r  należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,burmistrza lub prezydenta miasta,w zależności od miejsca   położenia  gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r do 31 lipca 2019 r.
  
                                                                                               w ramach limitu zwrotu podatku określonego  na 2019 r.
                                                                                                               Limit zwrotu podatku w 2019 r wynosi:
                                                                                                                 100,00zł  x ilość ha użytków rolnych
                                                   
                                                                                                                                            oraz
                                                                                30,00zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)
 
   Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jodłowa pokój nr 8,lub pod nr tel 14 6302012. Odpowiednie druki do pobrania w załączeniu.
 
                                                                                                                                                                           WÓJT
                                                                                                                                                                          mgr inż.Jan Janiga  
                                                                         
 
 
 

Uwaga !!! Ważna informacja

Od 1 stycznia 2019 roku w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  zwrot podatku akcyzowego dla rolników, będzie przysługiwał dla oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Faktury za okres od 01.08.2018 do 31.12.2018 roku dokumentujące zakup oleju napędowego przyjmowane będą jeszcze ze starymi oznaczeniami tj. CN 2710 19 41 do 2710 19 49 i CN 3824 90 91.

Informujemy równocześnie, że w art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) określa się dane, jakie powinna zawierać faktura. Uwzględniając przepisy ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.