Szanowni uczniowie, rodzice, słuchacze, przypominamy że od dnia 1 września 2019 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb specjalnych do dnia 15 października 2019r.

 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

Stypendium przeznacza się na całkowite  lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na rzeczy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników  i innych pomocy naukowych na podstawie dostarczonych dokumentów (oryginały faktur i rachunków) potwierdzających poniesione koszty.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich osiągniętych dochodach za miesiąc sierpień bieżącego roku.

W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Wnioski dostępne są w Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej oraz w załączniku.

Szczegółowych informacji udziela biuro CUW w godz. 7:00-15:00, tel. 14 666 57 65.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C454e11082813021.pdf)Wniosek903 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e11082813030.pdf)Klauzula informacyjna RODO248 kB