Schowek01Dnia 12 września 2019 r Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej po raz szósty aktywnie włączyło się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

Podczas tegorocznej  akcji Narodowego Czytanie Para Prezydencka zaproponowała  do czytania Nowele polskie. Wybrano 8 lektur na Narodowe Czytanie.

Dobrą panią – Elizy Orzeszkowej,Dym – Marii Konopnickiej,Katarynkę-Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze  zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą)   – Bruno Schulza, Orkę – Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskieg, Sachem – Henryk Sienkiewicza -Sawę (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego

Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość  w połączeniu   z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.

Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia.          

Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością,  że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii . 

Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa i   udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości .

Wybrane utwory reprezentują różne epoki i style – od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne – „ale łączy je to, co najważniejsze: są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury”.

Czytaliśmy „Katarynkę „Bolesława Prusa oraz fragment ”Dobrej Pani” Elizy Orzeszkowej

W Narodowym Czytaniu udział wzieli uczniowie i grono pedagogiczne oraz emerytowani nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jodłowej , przedstawiciele władz lokalnych , członkowie DKK i Klubu Seniora oraz osoby z lokalnego środowiska znane mieszkańcom.

Na zakończenie, każdy z uczestników, mógł otrzymać w książce lub na kartce stempel z okolicznościową pieczęcią, przysłaną z Kancelarii Prezydenta.

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej akcji i mamy nadzieję, że w przyszłym roku liczba osób wspólnie czytających będzie jeszcze większa.

Zobacz zdjęcia ...