Pasmo Brzanki FaceCentrum Edukacji Ekologicznej przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej bierze udział w programie edukacyjnym mającym na celu zachęcenie dzieci, młodzieży i cały rodzin do  zwiedzania i poznawania  małopolskich parków krajobrazowych – Pasma Brzanki oraz ich przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych walorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma on zachęcić również młodych ludzi i ich rodziny do wyjścia z domu, kontaktu z naturą i aktywnego spędzania wolnego czasu. Celem projektu jest również rozwijanie kreatywności, pogłębianie wiedzy oraz wzrost świadomości przyrodniczej uczestników programu.

 

Każdy kto zgłosi się do GCKiCz w Jodłowej otrzyma Spacerownik – Pasmo Brzanki, który podczas wycieczki należy wypełnić zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi, tworząc krótkie relacje z pobytu w wybranych miejscach.

Spacerownik – Pasmo Brzanki można odebrać w GCKiCz w Jodłowej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod nr tel. 146813514 lub w siedzibie GCKiCz w Jodłowej.