Treść obwieszczenia wraz z załącznikami w załączeniu