Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej informuje, że w nawiązaniu do wystąpienia i zaleceń prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendacji Dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Roberta Godka, o

czasowym zamknięciu Biblioteki Publicznej w Jodłowej od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020r.

 

W wyżej wymienionym terminie nie będą świadczone usługi dla Czytelników tj.: wypożyczenia, zwroty, udostępnienia zbiorów.

Dodatkowo Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej z dniem 12 marca 2020r. odwołuje wszystkie spotkania, imprezy i zajęcia dodatkowe organizowane w placówce.