Wójt Gminy Jodłowa po kontakcie z Komendantem Gminnym OSP oraz Prezesami jednostek OSP Dębowa, Dzwonowa i Jodłowa informuje, że w  okresie walki z pandemią koronawirusa uruchomiona zostaje pomoc przy zakupie produktów codziennego użytku dla osób samotnych, starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie Gminy Jodłowa, nie mających osób bliskich, które mogłyby taką pomoc świadczyć. Pomoc obejmowała będzie zakup leków, żywności oraz środków czystości. Jej celem jest maksymalna ochrona tych mieszkańców naszej gminy  przed koniecznością wychodzenia z domów. 

 

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, pokrywa zainteresowany. Żywność, środki higieniczne i środki czystości oraz ewentualnie leki  (leki kupowane będą na podstawie recept) będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania tych osób (bieżące potrzeby).

Zakłada się  maksymalnie dwukrotną pomoc w tygodniu związaną z zakupem produktów codziennego użytku. Osoby chętne do skorzystania proszone są o kontakt  z Urzędem Gminy Jodłowa tel. 14 6302001  lub  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jodłowej pod numerem telefonu 14 6833045, w godz. od 7.30 do 15.00. Podczas rozmowy z pracownikiem  należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu.  Osoba, która będzie świadczyć te usługi telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą usługą i zapyta o potrzeby. Dzięki tej rozmowie senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. Osoba, która zrobi zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.      

Uwaga na oszustów: Nikt  nie będzie pukał do domu seniora, jeśli starsza osoba nie zgłosi wcześniej przez telefon zapotrzebowania na usługę dostarczenia zakupów. 

Proszę jednocześnie  wszystkich mieszkańców naszej Gminy o empatię. Pamiętajmy o starszych mieszkańcach w naszej okolicy, pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy sąsiadom.