Wójt Gminy Jodłowa informuje, że Gmina Jodłowa przystąpiła do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”, który  powstał po to, by umożliwić osobom starszym, szczególnie powyżej 70 roku życia pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. Wsparcie to  polega na zapewnieniu  m.in. dostarczenia zakupów spożywczych czy środków higieny osobistej.

Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępniania danych wrażliwych). Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątania mieszkania). Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z tą osobą. Pomoc w postaci usługi jest nieodpłatna.

Osoba starsza zamieszkująca na  terenie Naszej Gminy  dzwoniąc na infolinię pod numer 22 505 11 11 może poprosić o taką pomoc. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00. Konsultant przyjmie zgłoszenie – adres i numer telefonu – i przekaże je do  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej.  Pracownik Naszego Ośrodka  skontaktuje się z osobą, która potrzebuje pomocy, i ustali z nią wszelkie szczegóły dotyczące pomocy. Można również zgłosić się osobiście  lub telefonicznie (14 6833045) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej  aby ustalić szczegóły wsparcia.

WAŻNE: Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie.
W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę. Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

W razie wątpliwości, zadzwoń do Naszego ośrodka pomocy społecznej.