Listy13 listopada 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszy List dla Ziemi”, którego organizatorem było Centrum Edukacji Ekologicznej przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.

 

 

 

 

 

 

Celem konkursu było promowanie zachowań przyjaznych dla środowiska, kształtowanie idei czystego środowiska oraz wzbudzanie wrażliwości ekologicznej. Był adresowany dla uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Na konkurs wpłynęło 43 listy, wśród których komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce ex aequo – Mariusz Pruchnik (SP Dębowa)

                                  Angelika Cius (SP nr 2 Jodłowa)

II miejsce  ex aequo – Natalia Drąg (SP Dębowa)

                                    Paweł Zima (SP nr 2 Jodłowa)

                                    Szymon Pyznarski (SP nr 3 Jodłowa)

III miejsce  ex aequo – Mateusz Jodłowicz (SP nr 2 Jodłowa)

                                      Karol Nawracaj (SP nr 1 Jodłowa)

                                      Julia Płazińska (SP Dębowa)

Wyróżnienia: Dagmara Warzecha (SP nr 1 Jodłowa) i Igor Kmiecik (SP nr 2 Jodłowa)

Gratulujemy laureatom konkursu, a o terminie i sposobie odbioru nagród poinformujemy szkoły.

DSC07132

LIST