Szanowni mieszkańcy Gminy Jodłowa

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jodłowa. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Zebrane informacje oraz opinie pozwolą nam na rzetelne i zgodne z oczekiwaniami opracowanie dokumentu. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystywane w procesie formułowania dokumentu oraz pozwolą oszacować wielkość emisji gazów cieplarnianych. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się, w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są poprawa stanu powietrza oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Chcielibyśmy, aby opracowywany dokument był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział.

Z poważaniem

Jan Janiga - Wójt Gminy Jodłowa

Ankieta dla mieszkańców:

https://docs.google.com/forms/d/1HBSDdAJncRKJYxcWBJCgd_V9ysddkzCH7Snz8wQHxRk/viewform?edit_requested=true

Ankieta dla przedsiębiorców:

https://docs.google.com/forms/d/1WARXES0VeQYg4c7bCindXRJyAEEfBnDnRPt_H01eOEg/viewform?edit_requested=true

 

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy