W dniu 11 lipca 2021 roku odbyło się przekazanie i poświęcenie wozu strażackiego dla OSP Dębowa.
Wóz OSP Dębowa
Został on pozyskany przez Wójta Gminy Jodłowa przy wsparciu śp. druha Władysława Radzika Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dębicy. 5 października 2020 r. włodarz gminy wraz ze strażakami z Dębowej – druhem Tadeuszem Rakiem i Januszem Chajcem odebrali samochód ratowniczo-gaśniczy przekazany przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.Został on pozyskany przez Wójta Gminy Jodłowa przy wsparciu śp. druha Władysława Radzika Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dębicy. 5 października 2020 r. włodarz gminy wraz ze strażakami z Dębowej – druhem Tadeuszem Rakiem i Januszem Chajcem odebrali samochód ratowniczo-gaśniczy przekazany przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kaplicy w Dębowej sprawowana przez ks. Jana Maciuszka. Następnie przybyłe jednostki OSP oraz zaproszeni goście i mieszkańcy udali się na plac przed Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowej. Tam Jan Janiga Wójt Gminy Jodłowa wraz z druhem Stanisławem Brygiem Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dębicy oraz Romanem Warzechą Przewodniczącym Rady Gminy Jodłowa dokonali symbolicznego przekazania kluczy. Ks. Jan Maciuszek dokonał uroczystego poświęcenia wozu strażackiego.
 
W dalszej części zgromadzeni wysłuchali słów, które w tym szczególnym dniu skierowały do zebranych władze samorządowe i zaproszeni goście. Wójt Gminy Jodłowa pogratulował druhom dębowskim samochodu, dziękując za poświęcenie, niesioną pomoc i życząc licznych wyjazdów tym autem, ale nie na akcje, lecz na ćwiczenia. Gratulacje złożyli także kolejno druh Stanisław Bryg Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dębicy, starszy brygadier Roman Merchut Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy, druh Robert Mucha Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jodłowej oraz Bożena Kastarenda, Agata Ciesielska i Tomasz Spicha. Słowa podziękowania na ręce włodarza gminy za przekazany samochód skierował druh Krzysztof Kaczka Prezes OSP Dębowa.
 
Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP z Jodłowej oraz druhowie z gminnych jednostek OSP na czele ze swoimi prezesami i pocztami sztandarowymi: OSP Dębowa, OSP Dzwonowa, OSP Jodłowa. Dowódcą uroczystości był druh Jan Kapłon Komendant Gminny Związku OSP RP w Jodłowej natomiast prowadzącym Waldemar Sztogrin Dyrektor GCKiCz w Jodłowej. Swój duży wkład w przygotowanie tego spotkania mieli również członkowie Stowarzyszenia ,,Dębowa Razem’’ oraz strażacy z dębowskiej jednostki.
Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję na ręce tych, którzy przygotowali to wydarzenie. Dziękuję również za przybycie mieszkańcom, którzy w ten sposób wyrazili swoją wdzięczność za ciężką i pełną poświęcenia pracę strażaków.  Służcie druhowie tym samochodem „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”.