25 października 2021 roku na Sali Widowiskowej przy GCKiCz w Jodłowej odbył się Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej na szczeblu gminnym. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Jodłowa.  Konkurs odbył się między innymi w celu pielęgnowania kultury języka ojczystego. Miał rozbudzić wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji i zamiłowanie do literatury pięknej. Przy okazji została przypomniana historia Polski i nastąpiła popularyzacja polskiej poezji.
Jury w składzie: Krystyna Zdziarska, Katarzyna Proszowska- Krzykalak i Waldemar Sztogrin oceniało: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika i wieku, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
Pierwsze miejsce zajęła: Natalia Drąg ze Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej z klasy VII recytując ,,Testament mój’’ – Juliusza Słowackiego. Drugie miejsce ex aequo trafiło do: Magdaleny Chudy ze Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej z klasy VIII, która zaprezentowała ,,Śmierć Pułkownika’’ – Adama Mickiewicza oraz Karola Janusza ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej z klasy VII za zaprezentowanie –,,Mojej Piosenki (II)’’ – Cypriana Kamila Norwida. Trzecie miejsce przyznano Natalii Kaczce ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej z klasy VII - za recytację ,,Ja w mej chacie spać nie mogę’’ – Adama Mickiewicza. Wyróżnienie otrzymała Paulina Podraza ze Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej z klasy VII za prezentację utworu pod tytułem ,, Ojczyzna’’ – Marii Konopnickiej.
Laureatom gratulujemy sukcesu oraz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Podziękowania kierujemy również do nauczycieli przygotowujących recytatorów. Wyrazy wdzięczności składamy Pani Krystynie Zdziarskiej oraz Pani Katarzynie Proszowskiej -Krzykalak za udział w pracach komisji oceniającej konkursowe prezentacje.