Wójt Gminy Jodłowa informuje, że ogłoszone zostały 2 konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa.

Szczegóły dotyczące wymagań, jakie należy spełniać, by móc kandydować w konkursie na dyrektora szkoły oraz wykaz wymaganych dokumentów określają  zarządzenia Wójta Gminy Jodłowa, które znajdują się w załączinkach.

Do dnia 3 czerwca do godz. 15:00 do Urzędu Gminy Jodłowa zainteresowani mogą składać oferty w konkursie na stanowisko:

  • Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej,
  • Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej

 Zapraszamy do składania ofert.