JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ 2021-2027

Praktyczny kurs warsztatowy z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli.

O granty w nowym Programie Erasmus+ 2021-2027 w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. W Programie na lata 2021-2027 dopuszczone zostały placówki prowadzone nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje non-profit, ale również przez spółki cywilne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą!

Warunkiem otrzymania dotacji jest poprawne i terminowe złożenie wniosku do programu. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dyrektor szkoły lub inna odpowiedzialna osoba

Więcej informacji o programie ERASMUS+: www.szkolenia-erasmus.org

Szkoła lub przedszkole może pozyskać fundusze na:

 • Zagraniczne kursy i szkolenia dla kadry
 • Obserwację pracy w partnerskiej placówce (job shadowing)
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych za granicą (teaching assignment)
 • Zaproszenie ekspertów z zagranicznych placówek
 • Krótko- lub długoterminowe wyjazdy uczniów w celu uczenia się za granicą
 • Wymiany grup uczniów

UWAGA! Najbliższe nabory wniosków dla szkół:
AKCJA 1: Mobilność edukacyjna
TERMIN NABORU: 1 kwartał 2023 r
AKCJA 2: Partnerstwa na małą skalę; Partnerstwa w zakresie współpracy
TERMIN NABORU: 1 kwartał 2023 r

TERMIN WARSZTATÓW MODUŁOWYCH ONLINE:
Data szkolenia: 17.10 - 27.10.2022 r.
Temat: Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ 2021-2027 oraz moduł dodatkowy WNIOSEK KA220-SCH - Partnerstwa w zakresie współpracy

Zapisy tutaj: www.szkolenia-erasmus.org/sektor/edukacja-szkoln

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • Jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert przeprowadzi Cię krok po kroku przez wniosek z wykorzystaniem nowego formularza ERASMUS+ 2021-2027 oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne
 • Jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu w projektach KA1 i KA2
 • W jaki sposób pozyskać partnera projektu
 • Jak skonstruować budżet, żeby placówka NIE dokładała środków własnych
 • Jak pozyskać akredytację ERASMUS+ w edukacji szkolnej
 • Jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w edycji ERASMUS+ 2021-2027, w najbliższych naborach wiosną i jesienią br.

Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika.