Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „GRAJ KAPELO GRAJ”  Kwota uzyskanego dofinansowania : 18 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 19 294,00zł