Wójt Gminy Jodłowa informuje, że ogłoszone zostały dwa konkursy na stanowisko dyrektora dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa. 

Szczegóły dotyczące wymagań, jakie należy spełniać, by móc kandydować w konkursie na dyrektora szkoły oraz wykaz wymaganych dokumentów określają zarządzenia Wójta Gminy Jodłowa (w załączniku).

Do dnia 14 czerwca do godz. 15.00 do Urzędu Gminy Jodłowa zainteresowani mogą składać oferty w konkursie na stanowisko:

  • Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej,
  • Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej.