Okres wakacji to dla wielu rodziców czas zakupu nowego plecaka dla ich pociech. Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zawsze jest w obszarze działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dlatego prosimy o zapoznanie się z informacją o Kampanii pt. „Problem Wagi Ciężkiej”.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem przeciążonych plecaków u dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych.  Więcej na stronie:  http://www.gov.pl/wsse-rzeszow/problem-wagi-ciezkiej