Od 5 marca b.r. 30 uczniów klasy I a i I b Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. F. Blachnickiego przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pod hasłem „Tropimy ślady wiosny”.

 

 

Projekt był realizowany przez cztery kolejne tygodnie nauki szkolnej. Uczniowie obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie poprzedzające nadejście wiosny oraz ostatni tydzień tuż po jej nadejściu. Projekt „Tropimy ślady wiosny” miał na celu uwrażliwienie uczniów na piękno budzącej się do życia przyrody, stwarzanie warunków do wspólnych zabaw, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym, wspieranie aktywności, ciekawości dzieci, samodzielności,zwrócenie uwagi na wartości odżywcze roślin wiosennych.

Uczniowie  wraz z wychowawcami mieli do wykonania następujące zadania: poszukiwanie oznak wiosny w najbliższym środowisku, zbieranie informacji o pierwszych ptakach zwiastujących nadejście wiosny, owadach i ich wpływie na naturalne środowisko, o roślinach, kwiatach. Mieli również wykonać prace plastyczne w formie plakatu, gier dydaktycznych, zagadek. Dzieci wyszukały w domu wraz z rodzicami w różnych źródłach (książkach, Internecie) informacji  o wiośnie. Pracowali w grupach zadaniowych najpierw czteroosobowych w obrębie klasy potem wymieniali się informacjami na wspólnych spotkaniach między klasowych tworząc w ten sposób grypy tematyczne.

Przez cały czas trwania projektu dzieci obserwowały zmieniającą się pogodę w „Dzienniczkach obserwacji pogody” oraz prowadziły obserwację wzrostu roślin posadzonych  i zasianych w „klasowym ogródku” w dzienniczkach obserwacji dla poszczególnych roślin.  Dzieci wykonywały zadania chętnie, co udokumentowano na fotografiach oraz prezentacji multimedialnej, w której wykorzystano ruchome gify ze strony internetowej http://www.gify.net/cat-wiosna-1559.htm

Podsumowanie projektu odbyło się 13 kwietnia 2018 r. , w którym uczestniczyły dzieci przedszkolne, uczniowie klas II – III wraz z wychowawcami, Dyrekcja Szkoły  oraz gość  zaproszony pan Piotr Kita, który w ciekawy sposób opowiedział o życiu pszczół. Niezwykłą atrakcją był „ul” oraz „plastry miodu” a także specjalnie na ten cel przygotowany plaster miodu z żywymi pszczołami.

Załączniki:
Pobierz plik (Tropimy ślady wiosny 5.ppt)Prezentacja46972 kB