Biblioteka przy GCKiCz w Jodłowej bierze udział w programie Fundacji Orange - Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania.

 

W ramach projektu biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2010.

Zakończenie realizacji projektu zostało ustalone na rok 2012.