Wójt Gminy Jodłowa  informuje, że gmina przygotowuje sie do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Jednym z załączników do w/w wniosku jest posiadanie inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne z terenu Gminy Jodłowa, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 3 lutego 2023r., który należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa pok. nr 6.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C454e23011914160.pdf)Formularz193 kB
Pobierz plik (klauzula ogólna rozpisana.doc)Klauzula informacyjna43 kB