Dyrektor CUW Jodłowa zaprasza do składania wniosków o bezpłatny transport wraz z opieką. Rodzice uczniów, którzy chcą korzystać z bezpłatnego dowozu do szkoły zobowiązani są w terminie do 30 czerwca złożyć w biurze Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej stosowny wniosek.

Dla przypomnienia:

Gmina Jodłowa zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
  • 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej,
  • 3 km w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych, tj. pięcioletnich i sześcioletnich.

Listę dowożonych uczniów ustala się po weryfikacji przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. Zaprasza się rodziców do zapoznania się z „Regulaminem dowozu i odwozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jodłowa”.

Wniosek w załączeniu lub do pobrania w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela organizator dowozów - biuro Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej  w godzinach 7.00-15.00, tel. 14 666 57 65.

./red.Anna Nowak - dyrektor CUW Jodłowa/

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o dowozy.pdf)wniosek o dowozy101 kB
Pobierz plik (Regulamin dowozu i odwozu uczniów.pdf)regulamin3648 kB