IMG 3064

 

 

 

W dniach 19-20 czerwca 2018roku

Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha

reprezentował naszą Gminę w Poznaniu

na  XVIII Kongresie Gmin Wiejskich

połączonym z XXXII Zgromadzeniem  Ogólnym  Związku.

 

 

 

Wójt w trakcie kongresu spotkał się  z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawłem Muchą.

Z uwagi na przypadającą w tym roku rocznicę 25-lecia reaktywowania Związku Gmin Wiejskich RP oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Kongres był szczególnie ważnym wydarzeniem. Ideą przewodnią tegorocznego spotkania było przybliżenie historii organizacji i roli samorządów lokalnych w budowie niepodległej Polski. Tematy prowadzonych dyskusji były związane z rozwojem obszarów wiejskich, finansowaniem zadań i inwestycji gmin wiejskich.

Na XVIII Kongresie Gmin Wiejskich w Poznaniu Pan Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że zmiany w prawie samorządowym zostaną wypracowane. Przypomniał, że to w Kancelarii Prezydenta RP działa zespół, który przygotowuje projekty takich zmian.

Gościem Kongresu była też Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Podziękowała ona samorządowcom "nie tylko za współpracę, która nie zawsze jest łatwa", ale również za pierwszy etap reformy edukacji. Podkreśliła, że na samorządowcach spoczywa bardzo ważne zadanie i duża odpowiedzialność.

Osią dyskusji podczas Kongresu były zagadnienia związane z przyjętymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi, istotnymi dla realizacji gminnych zadań. Przy udziale zaproszonych przedstawicieli rządu i instytucji europejskich - w tym przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla-Heinza Lambertza - omawiano także strategiczne zagadnienia związane z rozwojem obszarów wiejskich i tworzeniem warunków do jego realizacji. 

Podczas uroczystości po raz pierwszy  odznaczono Adama Tychowskiego, Mariusza Poznańskiego i Redakcję "Wspólnoty" -  Złotym Laurem Małych Ojczyzn. Przyznano też Honorowe Odznaki Związku Gmin Wiejskich za zasługi dla samorządu terytorialnego, a otrzymali je: Tomasz Bystroński, Jerzy Zająkała, Ewa Dalc, Andrzej Sędziwy, Janusz Bodziacki, Eugeniusz Wyrzykowski.

Na zakończenie XVIII Kongresu Gmin Wiejskich przyjęte zostało stanowisko w sprawie wyzwań dla rozwoju obszarów wiejskich.

Gośćmi Kongresu byli również m.in.: Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andżelika Możdżanowska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Paweł Mucha Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Maciejewski Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jacek Protas Poseł na Sejm RP, Piotr Florek Senator RP.

IMG 3057

IMG 3034

IMG 3041

IMG 3045

IMG 3049