4 listopada 2017 roku Koło Łowieckie „Darz Bór” w Tarnowie obchodziło wspaniały Jubileusz, 80 – lecia swojego istnienia. Koło „Darz Bór” to najstarsze kółko myśliwskie w okręgu Tarnowskim.

 

 

 

Historia dziejów Koła jest bardzo obszerna nie sposób ją przedstawić na paru kartkach, dlatego przedstawiamy krótki rys historyczny. Zainteresowanych obszerniejszą historią koła zapraszamy do lektury specjalnie na tą okazję wydanej książki pt.: Dzieje Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Tarnowie 1937-2017, której autorem jest znany tarnowski historyk Antoni Sypek.

Koło założone zostało w 1937 przy Bractwie Kurkowym i nosiło nazwę Kółko Myśliwskie Bractwa Kurkowego a Jego pierwszym Prezesem został Jan Kwiecień. Dobrze zapowiadającą się działalność Kółka Myśliwskiego przerwał wybuch II wojny światowej 1 IX 1939r. Członkowie Kółka ukryli broń myśliwską, a sami włączyli się do walki z okupantem w szeregach Wojska Polskiego i ruchu oporu. Kółko swoją działalność wznowiło w listopadzie 1945r, przystąpili do niego przedwojenni członkowie założyciele oraz nowi myśliwi. Pod pierwotną nazwą Kółko Myśliwskie Bractwa Kurkowego działało do dnia 29 maja 1953 roku, kiedy to decyzją Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Krakowie zostało rozwiązane, a na jego bazie powołano w dn. 27 czerwca 1953r Koło Łowieckie nr 1 w Tarnowie. Ostatecznie 24 lipca 1959 roku decyzją Walnego Zgromadzenia Koło nr 1 zmieniło nazwę na Koło Łowieckie „Darz Bór” w Tarnowie i tak jest do dnia dzisiejszego. W całej swej działalności Koło kładło nacisk na prowadzenie odpowiedzialnej (w zależności od warunków) gospodarki łowieckiej, a przejawiało się to w budowie urządzeń łowieckich tj. woljer, paśników i ambon. Prowadzona była i jest nadal introdukcja zwierzyny drobnej tj. bażantów, kuropatw i zajęcy a jego pierwszoplanową działalnością była i jest Kynologia Łowiecka, która ma tradycje od 1937r. Psy z renomowanych hodowli w Polsce zastały ściągnięte do Tarnowa przez Kazimierza Tarnowskiego, członka koła. Powstała hodowla wyżłów „Brutar”, która istnieje do dnia dzisiejszego, powstały także inne hodowle, w kole było ich pięć. Wyhodowały one wiele championów Polski. Już trzecie i czwarte pokolenia w Kole z rodu Kawalerskich, Tarnowskich, Kutów, Łabudów, stawiając pierwsze kroki w dziedzinie Kynologii Łowieckiej postawiło poprzeczkę bardzo wysoko dla czworonożnych towarzyszy polowań. Rasy psów, które w pewnych okresach istnienia Koła przewijały się przez ręce myśliwych były uzależnione od rodzaju pozyskiwanej zwierzyny, ale w większości były to wyżły, w następnej kolejności jamniki, teriery, gończe i posokowce. Hodowle kolegów: Stanisława Tarnowskiego, Kazimierza Tarnowskiego jego synów Jana i Wojciecha Tarnowskich oraz Stanisława Chłopka, Andrzeja Kuty, wyhodowały znakomite psy wyżły, które po dzień dzisiejszy stanowią czołówkę krajową na konkursach i wystawach. Mimo, że obecnie znacznie więcej pozyskuje się zwierzyny grubej, to z łezką w oku starsi myśliwi wspominają wspaniałe czasy, kiedy to z dobrze ułożonym wyżłem polowało się na drobną zwierzynę; kuropatwę, bażanta i kaczkę. Polowania te w jesiennym słońcu i niosącym się zapachu palonych bylin to cymes przeżyć łowieckich. Bardzo dobrymi umiejętnościami strzeleckimi mogą pochwalić się niektórzy koledzy myśliwi naszego koła. Posiadają Oni klasy mistrzowskie w strzelaniu do rzutków, a w klasie powszechnej zwycięstwo drużynowe w okręgu w 2017r.

Obchody Jubileuszowe rozpoczęły się w nowo wybudowanym domku myśliwskim, gdzie przygotowano ołtarz i odprawiona została msza święta, którą celebrowali: Proboszcz Parafii Nowa Jastrząbka Ksiądz Stanisław Łątka, Proboszcz Parafii Jodłowa Zenon Tomasiak, Kapelan przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Tarnowie Ksiądz Jan Ćwik oraz Wikary Parafii Nowa Jastrząbka Ksiądz Krzysztof Osika. Wcześniej odbyło się oficjale otwarcie i przecięcie wstęgi domku myśliwskiego a w trakcie mszy domek został poświęcony. We mszy uczestniczyli wszyscy myśliwi koła, Wójtowie, zaproszeni Goście. Po jej zakończeniu wszyscy udali się do Restauracji Roleski-Ranch, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Jubileuszowych. Po uroczystym i wyśmienitym obiedzie przyszedł czas na przemówienia i odznaczenia. Gości gorąco i serdecznie przywitał prowadzący całą część oficjalną Jarosław Wałaszek – Sekretarz Koła. Głos zabrał Prezes Koła Wojciech Tarnowski, który otworzył obchody Jubileuszowe, podziękował wszystkim myśliwym, przyjaciołom Koła za wszystko co dla niego zrobili. Podziękował również wszystkim za wkład finansowy oraz pracę wniesioną przy budowie domku myśliwskiego, który udało się oddać do użytku w tak krótkim czasie. Następnie głos zabrali: Członek Naczelnej Rady Łowieckiej Janusz Garbarz podziękował za zaproszenie i pogratulował wszystkim tak wspaniałej uroczystości, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Janusz Onak wręczył List Gratulacyjny na ręce Prezesa Koła, Łowczy Okręgowy Krzysztof Łazowski pogratulował Jubileuszu, życząc dalszych sukcesów, Nadleśniczy Dąbrowa Tarnowska Zygmunt Głowacki odczytał list Gratulacyjny, Zastępca Wójta Lisia Góra Piotr Miotła wręczył wspaniałą statuetkę dzika oraz List Gratulacyjny podpisany przez Wójta Gminy Lisia Góra, Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha również Serdecznie pogratulował, złożył życzenia i wręczył pamiątkowy grawerton, Jan Jeliński członek Okręgowej Rady Łowieckiej wręczył list gratulacyjny i złożył życzenia. Uroczystości towarzyszył zespół sygnalistów przy ORŁ pod przewodnictwem Liliany Nowak w towarzystwie Roberta Chrabąszcza. Po wystąpieniach przyszedł czas na wręczenie odznaczeń. Kapituła odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego Uchwałą z dnia 19 października przyznała naszemu Kołu najwyższe odznaczanie czyli Złom. Wręczenia ZŁOMU na sztandar Koła dokonali: Janusz Garbarz, Janusz Onak, Krzysztof Łazowski, Jan Jelińskii. Złotym medalem Zasługi Łowieckiej odznaczony został Kolega Jan Tarnowski. Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: Tomasz Chłopek, Stanisław Chłopek, Jacek Jakubek, Stanisław Janus, Józef Klucznik, Tomasz Kuta, Andrzej Kuta, Leszek Michoń, Adam Pytlik, Józef Sztorc, Mariusz Twardy, Jarosław Wałaszek. Kapituła Odznaczeń przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Tarnowie na posiedzeniu w dniu 19 października przyznała Medal Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Tarnowskiego Kolegom Andrzejowi Pinasowi oraz Stanisławowi Kapustce. Przyznano medale Zasłużonego dla Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Tarnowie, które otrzymali: Andrzej Błaś, Piotr Kras, Andrzej Kuta, Jan Łabuda, Mieczysław Tarnowski, Wojciech Tarnowski, Stanisław Twardy, Ryszard Wolanowski. Na koniec głos zabrał Antoni Sypek autor książki wydanej na cześć obchodów Jubileuszowych którą to otrzymali zaproszeni goście oraz myśliwi Koła. Książka jest dostępna we wszystkich Bibliotekach Narodowych w Polsce. Głos zabrał również Marcin Kuta, były członek Koła obecnie Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Szpitala imieniem świętego Łukasza w Tarnowie, który dziękując za pamięć i zaproszenie przekazał na rzecz Koła wspaniały wieniec byka jelenia z krzyżem pośrodku tyk oraz inne pamiątkowe materiały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Kolega Andrzej Kuta zabierając głos podziękował wszystkim za przybycie oraz za tak wspaniałe zorganizowanie uroczystości. Podziękował również obecnym księżom, którzy odprawili mszę świętą. Przyjaciel naszego koła Kolega Andrzej Gąsienica Makowski z Zakopanego ufundował pamiątkową tablicę na okoliczność Jubileuszu. Do tej pamiątkowej tablicy wszyscy zaproszeni goście oraz myśliwi wbijali grawerowane imienne pamiątkowe gwoździe. Po zakończeniu części oficjalnej przystąpiono do konsumpcji upieczonego w całości dzika oraz innych rarytasów z dziczyzny, które przygotowała firma Kabanos z Przecławia. Impreza trwała do białego rana przy muzyce orkiestry bawiono się i tańczono wyśmienicie.

Obecnie Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie: obwód Nr 82 w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska na terenie Gminy Tarnów oraz Gminy Lisia Góra i obwód Nr 136 w Nadleśnictwie Dębica na terenie Gminy Jodłowa. Wzorowa współpraca z władzami gminy Jodłowa, Lisia Góra z rolnikami oraz postawa myśliwych, przynosi owoce w postaci wzrostu liczebności zwierzyny dziko żyjącej. Do Koła należy 58 myśliwych, pozyskują oni na dwóch obwodach następujące gatunki zwierzyny: lisy 180szt, jenoty 10szt, norki am. 8szt, kuny 4szt, tchórze 10szt, jelenie byki 3szt, łanie 2szt, cielęta 2szt, sarny kozy i koźlęta 73szt, sarny rogacze 47szt, dziki 105szt, bażanty 250szt, kaczki 30szt. Zarząd Koła stanowią: Prezes Koła Wojciech Tarnowski, Łowczy Stanisław Twardy, Podłowczy Adam Pytlik, Skarbnik Mieczysław Tarnowski, Sekretarz Jarosław Wałaszek.

Zarząd Koła Serdecznie dziękuje wszystkim obecnym na obchodach Jubileuszowych.

/red. Sekretarz Koła Jarosław Wałaszek/