Podkarpacka OHP realizuje  projekt pod nazwą „Odpowiedzialni za przyszłość”, dofinansowany ze środków UE. 

Najważniejsze informacje:

Ile to kosztuje?

-               udział jest bezpłatny

Kiedy realizujemy projekt?

-               od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

-               osoba w wieku 18-25 lat,

-               która mieszka w województwie podkarpackim,

-               jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną),

-               nie ma kwalifikacji zawodowych lub ma niskie kwalifikacje

zawodowe lub ma zawód/kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy i po skończeniu nauki może mieć kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia

lub

ma poziom wykształcenia ISCED 1 (dopuszcza się uczestników z nieukończonym poziomem ISCED 1).

Co otrzyma uczestnik projektu?

-               indywidualne poradnictwo zawodowe,

-               specjalistyczne wsparcie szkoleniowe:

  • szkolenie z umiejętności cyfrowych,
  • szkolenie z przedsiębiorczości,
  • kursy umiejętności zawodowych,
  • kurs prawa jazdy,
  • 3 miesięczne płatne staże zawodowe,

-               materiały edukacyjne,

-               certyfikat ukończenia,

-               wyżywienie podczas szkoleń grupowych,

-               darmowy dojazd na zajęcia,

-               ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

-               stypendium szkoleniowe.

Szczegóły i dokumenty można pobrać ze strony: https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/podkarpackie/projekty-podkarpackiej-wk/odpowiedzialni-za-przyszlosc-main