Załączniki:
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018.pdf)Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2019r22 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(1).pdf)Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2019 rok23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(2).pdf)Uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Dolna22 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(3).pdf)Uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Górna23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(4).pdf)Uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Wisowa22 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(5).pdf)Uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębowa23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(6).pdf)Uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa Dęborzyn22 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(7).pdf)Uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa Dzwonowa22 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(8).pdf)Uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa Zagórze23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(9).pdf)Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu ...23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(10).pdf)Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej...23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(11).pdf)Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa...23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(21).pdf)Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds.Samorządowych...23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(12).pdf)Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozw.Probl.Alkohol.23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(13).pdf)Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Narkomanii23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(14).pdf)Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego (Izba Wytrzeźwień)23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(15).pdf)Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu dębickiego23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(16).pdf)Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu dębickiego23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(17).pdf)Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu dębickiego23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(18).pdf)Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok22 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(19).pdf)Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(20).pdf)Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jodłowa23 kB
Pobierz plik (protokol_glosowania_21-12-2018(22).pdf)Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na 2019 rok23 kB